17 iunie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

O NOUĂ CAMPANIE DE INFORMARE LA CRUCEA ROȘIE GIURGIU

Crucea Roșie Giurgiu  a organizat în perioada octombrie 2018, în cadrul proiectului „Intervenții integrate pentru ocuparea forței de muncă în regiunea de cooperare transfrontalieră, Giurgiu – Ruse”, în cadrul programului INTERREG V – A ROMÂNIA – BULGARIA (Axa prioritară 4: O regiune calificată și incluzivă; Obiectivul specific 4.1: Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea și mobilitatea forței de muncă; COD PROIECT 16.4.2.036;) campania de informare  “Pregătit. Instruit. Competent

 

Campania este adaptată actualului trend al societății care presupune schimbări, instabilitate, modificări legislative și urmărește conștientizarea tinerilor și a adulților cu privire la riscurile la care se supun dacă nu sunt pregătiți să facă față acestor provocări sociale și sugerează grupului țintă o serie de elemente primordiale de care să țină cont, respectiv:

*pregătirea pentru postul pe care îl doresc, atât a interviului cât și pentru desfășurarea ulterioară a activității;

*instruirea pentru participarea la interviu și ulterior pentru a-și desfășura activitatea la locul de muncă;

*competența pentru a gestiona atribuțiile postului pe care l-au ocupat, prin intermediul cursurilor și a studiilor;

 

 

Campania are la baza studiul realizat de Crucea Roșie Giurgiu, în cadrul proiectului, la nivelul Regiunii Giurgiu – Ruse și care relevă faptul că, pentru creșterea gradului de angajare a populației din regiune este nevoie și de îmbunătățirea competențelor profesionale și a pregătirii candidaților.

 

Grup țintă îl reprezintă tinerii care nu studiază și nu au un loc de muncă, șomerii, angajații care vor să își schimbe locul de muncă în funcție de cererea de pe piață, cei care sunt informați cu privire la schimbările de pe piața muncii, cerințele actuale, importanța dobândirii competențelor multiple care să îi califice spre obținerea  unui loc de muncă.

 

În cadrul campaniei au fost distribuite pliante informative într-o zi de weekend, respectiv sâmbătă, 13 octombrie, pentru a viza un număr cât mai mare de beneficiari, într-o zona de trafic pietonal ridicat, respectiv Piața Centrală și strazile adiacente, au fost purtate discuții cu beneficiarii și oferită consultanță de către echipa de proiect, au fost diseminate materialele informative in spațiul media.

 

Campania de informare Pregătit. Instruit. Competentîncheie seria de campanii organizate în cadrul acestui proiect.

 

 

Ana-Maria Mîrzac

Expert PR

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER