17 iunie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

VIOLENȚA DOMESTICĂ: POLIȚIȘTII POT EMITE ORDIN DE PROTECȚIE PROVIZORIU

Poliția Giurgiu anunță, într-un comunicat de presă:

”Încă de la finele anului trecut, polițiștii care intervin la  cazuri de violență domestică pot emite, după analizarea situației pe baza unui formular de evaluare a riscului, un ordin de protecție provizoriu, valabil 5 zile, astfel încât victima nu va mai fi nevoită să aștepte unul încuviințat de judecător.

Ordinul de protecție provizoriu se emite de către polițiștii care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, în scopul diminuării acestui risc.

Pentru a veni în  sprijinul victimelor, legislația privind violența domestică a fost modificată și completată (prin Legea nr. 174 din 13 iulie 2018), fiind reglementată modalitatea de intervenție a polițiștilor în cazurile de violență domestică și emiterea ordinului de protecție provizoriu de către aceștia. Astfel, la sfârșitul anului trecut, a fost aprobat și publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului afacerilor interne și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști.

Ordinul stabilește procedura de intervenție a polițiștilor, de cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice, metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului și procedura de emitere a ordinului de protecție provizoriu, precum și cea de punere în executare a acestuia.

Intervențiile polițiștilor la cazurile de violență domestică se pot realiza din oficiu sau ca urmare a sesizărilor primite prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență (112), formulate în scris sau oral, direct ori telefonic la sediul unităților de politie de către persoanele implicate în actele de violență domestică, de către persoanele care au asistat la producerea actelor de violență domestică sau de către alte persoane.

În cadrul intervențiilor, polițiștii pot lua măsuri pentru separarea victimei de agresor și pot realiza orice alte demersuri necesare eliminării riscurilor imediate. Ei observă și adresează întrebări cu privire la starea fizică a persoanelor implicate și, dacă se impune, solicită intervenția echipelor medicale. Informează atât victima, cât și agresorul, cu privire la drepturile și obligațiile lor și măsurile ce vor fi dispuse în urma evaluării situației de fapt.

De asemenea, sesizează structurile specializate ale Poliției Române sau ale altor instituții în situația în care, în urma verificării sesizării, sunt constatate și alte fapte incriminate, obținând probe, după caz.

Având în vedere modificările și completările aduse legislației, precum și introducerea unor elemente de noutate în activitatea desfășurată de poliție, în luna noiembrie a anului trecut, echipe de specialiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (Direcția de Ordine Publică și Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității) au organizat o serie de sesiuni de pregătire a polițiștilor, în 19 centre zonale.

Polițiști instruiți în această etapă s-au constituit în instructori pentru colegii lor din unitățile de poliție în care își desfășoară activitatea, prevederile legale în domeniu devenind obiect al activității de pregătire continuă pentru asigurarea aplicării lor eficiente și unitare.

Pe parcursul anului trecut, la nivelul județului Giurgiu, au fost sesizate 747 de infracțiuni din sfera violenței domestică (31,59 % în mediul urban și 68,40 % în rural). Dintre acestea, ponderea cea mai mare este reprezentată de faptele de „lovire sau alte violențe” – 76,43 %, urmate de „abandon de familie” – 10,17 % „amenințare” – 5,89 % și „nerespectare a ordinelor de protecție” – 1,74 %.

Din punct de vedere al locului comiterii faptelor, cele mai multe infracțiuni s-au comis la domiciliul subiecților (86, 47 % din totalul infracțiunilor).

În perioada de referință, au fost emise de către instanțele judecătorești, 115 ordine de protecție, cele mai multe la solicitarea victimelor (114) și la solicitarea procurorului (1).”

 

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER