20 aprilie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

AJUTOR DE ȘOMAJ PENTRU ABSOLVENȚII PROMOȚIEI 2018

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu oferă asistenţă personalizată în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă absolvenţilor instituţiilor de învăţământ promoţia 2018.

De asemenea, in conformitate cu prevederilor Legii nr. 76/2002 privind asigurările pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minim 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, pot beneficia de indemnizaţie de şomaj.

În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă si beneficiază de toate serviciile oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, însă pierd dreptul la indemnizaţie de şomaj.

Incepand cu anul 2018, potrivit modificarilor prevazute de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 6 decembrie 2017 “Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii.”

Astfel, daca, dupa expirarea celor 60 de zile de la data absolvirii, absolventul a fost admis la o forma de invatamant superioara (chiar daca nu a inceput cursurile), acesta nu mai are dreptul la indemnizatie de somaj.

Indemnizaţia de somaj se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni,  calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţã, în vigoare la data stabilirii acesteia (in prezent valoarea indemnizatiei de somaj pentru absolventi este de 250 lei).

In vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolvenţii trebuie să prezinte urmatoarele documente:

– CI (copie şi original);

– act de studii sau adeverinţă (copie şi original);

– certificat de naştere (copie şi original);

– certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie şi original);

– adeverinţă medicală – cu specificaţia “Apt pentru muncă” sau cu eventuale restricţii medicale;

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER