21 februarie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

ÎN ATENȚIA TAXIMETRIȘTILOR: CINE, CÂND, UNDE ȘI CU CE ACTE TREBUIE SĂ VINĂ PENTRU AUTORIZAȚII?

Primăria Giurgiu a postat pe siteul oficial un anunț ce îi vizează pe taximetriști:

In vederea prelungirii autorizatiei de transport persoane in regim de taxi si autorizatiei taxi, transportatorii autorizati vor depune la Primaria Municipiului Giurgiu – Compartimentul Licente Transport, Sistematizarea Circulatiei, Parc Auto si Trafic Greu, conform graficului intocmit de catre autoritatea de autorizare, o documentatie ce trebuie sa contina:

1. Pentru autorizatia de transport:
a) cerere – formular tip;
b) copie a certificatului de înregistrare si certificatului constatator emise de oficiul registrului comerţului;
c) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, menţionându-se cazurile de interdicţie sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv;
d) cazier judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârşit fapte penale;
e) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menţionează mijloacele de transport pe care doreşte să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local şi dacă acestea sunt sau vor fi deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing (certificat de înmatriculare autoturism şi carte de identitate a autoturismului);
f) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, că poate asigura spaţiul de parcare pentru autovehicul/e, cu care va executa serviciul respectiv, spaţiu deţinut în proprietate sau contract de închiriere;
g) declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unităţii şi ştampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei;
h) copie a certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale/persoanei juridice sau copie de pe atestatul profesional al taximetristului, persoană fizică;
i) cazier fiscal al transportatorului;
j) declaraţie pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă;
k) avizul medico-psihologic care atestă că taximetristul este apt pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei obţinut în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificările şi completările prin Legea 102/2006 cu modificările ulterioare;
l) certificate de atestare fiscal, din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local şi de stat.

2. Pentru autorizatia taxi:
a) cerere – formular tip;
b) autorizatie de transport valabila – copie;
c) certificat de inmatriculare cu inspectia tehnica periodica valabila – copie;
d) carte de identitate a vehiculului – copie;
e) certificat de agreare valabil,emis de R.A.R – copie;
f) buletin de verificare metrologica valabil – copie;
g) certificat de atestare profesionala a conducatorului auto valabil – copie;
h) asigurare obligatorie de raspundere civila auto valabila – copie;
i) asigurare persoane, bagaje – copie;
j) contract de dispecerizare valabil – copie;
k) certificat de inregistrare eliberat de Registrul Comertului Giurgiu – copie;
l) bon fiscal;
m) certificat fiscal din care sa rezulte ca transportatorul autorizat nu are datorii la bugetul local.

Toate documentele solicitate se vor prezenta, in original si in copie, pentru verificarea conformitatii.
Pentru prelungirea autorizatiilor taxi, autoturismele vor indeplini urmatoarele conditii:
– autoturismul sa nu depaseasca vechimea de 10 ani de la data fabricatiei (data mentionata in cartea de identitate);
– autoturismul este detinut cu titlu de proprietate sau in temeiul unui contract de leasing;
– autoturismul are culoarea galbena integral sau caroseria incepand cu partea de deasupra benzii sah de culoare galbena, iar partea de sub banda sah de culoare alb;.
– dotarea autoturismelor sa fie in conformitate cu legislatia in vigoare.

Daca transportatorul autorizat nu a depus documentatia pentru prelungirea autorizatiei de transport persoane in regim de taxi si autorizatiei taxi, acestea se vor retrage ulterior.

Graficul privind programarea transportatorilor autorizati se va afisa la Avizierul Primariei Municipiului Giurgiu, se va publica pe site-ul Primariei Municipiului Giurgiu si se va comunica Dispeceratelor taxi.

PROGRAMAREA TRANSPORTATORILOR AUTORIZATI DIN MUNICIPIUL GIURGIU PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZATIILOR DE TRANSPORT SI TAXI CARE EXPIRA LA DATA DE 31.12.2018

05.11.2018

1. SC ALCOR SRL
2. AGAP MIRCEA
3. AVRAM MARIUS TEODOR
4. BALAN AURICA

07.11.2018

1. SC AMICITIA SRL
2. BATRINACHE FLORIAN VASILE
3. BICU ALEXANDRA
4. BONTEANU LIVIU
5. BOSCA TUDOR
6. BUZATU ION

09.11.2018

1. SC AMICAL TAXI SRL
2. SC CERNEA SRL
3. CAPATINA MARIAN
4. CHICAN CRISTIAN
5. CHIRIPUCI TONI COSMIN
6. CHIRIPUCI GHEORGHE

13.11.2018

1. SC CRISTAXI SRL
2. CHIRITA IONEL
3. CIMPOIERU STEFAN
4. CIULEI TRAIAN AURELIAN
5. COCOLOS FLOREA

15.11.2018

1. SC DANDU TRANS SRL
2. COCOLOS NICOLAE
3. COSCAI DUMITRU
4. COSTEA FLOREA
5. DEDEU FLOREA

19.11.2018

1. SC DOV TAXI SRL
2. DINU GABRIEL
3. DRAGNE VASILE
4. DRAGNUTA ILIE
5. DUMITRU MARIAN
6. DINCA DANIEL

21.11.2018

1. SC GEORGE IMPEX SRL
2. ENACHE COSTACHE
3. FILCU MARIAN ADRIAN
4. FRINCU FLORIAN
5. FRINCU VASILE
6. GHEORGHICEANU ION
7. GIDEA MARIAN MIRCEA

23.11.2018

1. SC IONUT IMPEX SRL
2. GRAURE STEFAN
3. GRADINARU PETRE
4. GRIGORE ION
5. GRUIA FLOREA
6. GHERMAN VALENTIN PETRICA

27.11.2018

1. SC LUCKY IMPEX SRL
2. HAGIU IONEL
3. IANCU MARIAN
4. JUGARU CONSTANTIN
5. LUNGU ION

29.11.2018

1. SC LOTUS BEC SRL
2. MARCU ION
3. MATACHE ION
4. MECLEA STOIAN
5. MIRICA ION
6. MURESEANU MIHAI
7. NAIDIN CORNEL GIGEL
8. NAE ANGHEL

04.12.2018

1. SC MITICA AUTO SRL
2. NICULESCU MARIUS
3. NISTOR VASILE
4. NUTA PETRE
5. OBRETIN GHEORGHE
6. PENE MARIAN

 

06.12.2018

1. SC MARC @ NIC GEO SRL
2. POPESCU PARASCHIV
3. POPESCU PETRE
4. RUSE LIVIU GHEORGHE
5. SANDU FLORIAN
6. SFEATCU ION GEORGE
7. SFEATCU MARIN

10.12.2018

1. SC NIHIL SRL
2. SC RAICOM SRL
3. SIRBU ILIE
4. STANCU VALENTIN EMIL
5. SZABO STEFAN
6. STEFAN COSTEL
7. STEFAN MARIUS

12.12.2018

1. SC SEBASTIAN TRANS SRL
2. TANASE PETRE
3. TRIFU FLORIAN
4. VARLAN NECULAI

14.12.2018

1. SC SORINAXI SRL
2. SC TAXIMAR SRL
3. VOICU GHEORGHE
4. VOINEA EMIL

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER