19 mai 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

ISU GIURGIU – BILANȚUL PRIMULUI TRIMESTRU AL ANULUI

Principalele misiuni gestionate de pompieri în primul trimestru ale acestui an au fost prezentate, astăzi într-o conferință de presă susținută de inspectorul șef, lt.col. Vîlceanu Dumitru.  

Stingerea incendiilor, salvarea persoanelor implicate în diferite evenimente grave ce le pot pune viața în pericol, acordarea asistenței medicale de urgență și verificarea îndeplinirii cerinței de securitate la incendiu au fost principalele obiective ale ISU Giurgiu, în primele trei luni ale anului. În egală măsură, organizarea unor activități de informare a fost în atenția specialiștilor inspectoratului, scopul fiind acela de a transmite recomandări cu privire la modul în care cetățenii trebuie să se comporte, în diferite situații de urgență.

Misiuni de stingere a incendiilor

În primele trei luni ale anului, s-au produs 55 de incendii în locuințe sau gospodării, cu 11% mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai grave evenimente s-au înregistrat în localitățile Prundu, Puieni și Teiușu, acolo unde un bărbat, în vârstă de 67 de ani, și-a pierdut viața, iar alte două persoane, de 51 și 44 de ani, au suferit arsuri.

Pompierii au constatat că cele mai multe incendii s-au produs din cauza scurtcircuitelor, a coșurilor de fum neprotejate termic față de materialele combustibile din apropiere, necurățate de funingine sau deteriorate, dar și a jarului căzut din mijloacele de încălzire. De asemenea, într-unul dintre cazuri s-a folosit benzina pentru aprinderea sobei.

În perioada analizată, s-au înregistrat cinci incendii de autovehicule, în scădere cu 37% față de trimestrul I al anului trecut. Din fericire, nu au fost persoane rănite, ci doar pagube materiale.

Pe de altă parte, pompierii au intervenit pentru stingerea a 77 de incendii de vegetație uscată, stuf, lăstăriș, mărăciniș sau deșeuri menajere. Acestea au înregistrat o creștere cu 11%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Incendiile au fost provocate de focul în aer liber, lăsat nesupravegheat sau de fumatul în locuri neprotejate corespunzător.

Atragem atenția asupra faptului că legislația privind protecția mediului interzice arderea miriștilor, a turbăriilor, a litierei pădurii, a stufului, a tufărișurilor sau a vegetației ierboase. Astfel, cetățenii trebuie să respecte prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare. Conform acestui act normativ, proprietarii și deținătorii de terenuri, cu titlu sau fără titlu, au obligația de a nu arde și de a preveni arderea miriștilor, a turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase.

Nerespectarea acestor prevederi legale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice de la 50.000 lei la 100.000 lei.

Precizăm faptul că, după fiecare incendiu de vegetaţie uscată sau miriște de pe terenurile arabile, ISU înaintează Agenției Județene de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) coordonatele geospaţiale ale locului în care s-a produs evenimentul pentru adoptarea unor măsuri în consecinţă.

Misiuni pirotehnice

Pe linie pirotehnică, în primul trimestru al acestui an, personalul specializat în asanarea teritoriului de muniția rămasă neexplodată a executat două misiuni, în scădere cu 75% față de aceeași perioadă a anului trecut. Curățenia de primăvară făcută într-o gospodărie din orașul Mihăilești a scos la suprafață un proiectil exploziv, de calibrul 100 mm, iar lucrările agricole efectuate pe un teren din Băneasa, un proiectil exploziv, de calibrul 75 mm.

Reamintim faptul că, în anul 2023, pe raza județului Giurgiu au fost găsite 37 de muniții și elemente de muniție, fiind vorba despre proiectile explozive, perforante, bombe de aruncător, grenade defensive, cartușe de infanterie etc.

Acordarea primului ajutor – intervenții SMURD

În primele trei luni ale anului, s-au înregistrat 1.099 de intervenții ale echipajelor de acordare a primului ajutor medical (SMURD), în scădere cu 1,16% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În urma acestora, 932 de adulți și 153 de copii au fost asistaţi de paramedicii Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare Giurgiu, fiind vorba despre evenimente rutiere, accidente casnice sau diverse probleme de sănătate.

Controale desfășurate de Inspecția de Prevenire

Începand cu luna ianuarie, inspectorii de prevenire au desfășurat acțiuni de control la unități turistice, de alimentație publică, comerț, la stații de distribuție a carburanților, skiduri GPL și la furnizori de servicii sociale.

De asemenea, de la începutul acestui an pentru identificarea eventualelor riscuri generatoare de incendii, personalul subunităților de intervenție a desfășurat acțiuni de recunoaștere în teren la categoriile de construcții și amenjări cu aglomerări de persoame și alte obiective relevante sub aspectul riscului de incendiu.

În urma celor 101 controale, inspectorii de prevenire au constatat o serie de deficiențe în domeniul apărării împotriva incendiilor, pentru care au fost aplicate 76 de amenzi, în cuantum de 1.383.000 lei și 399 de avertismente.

Pentru încălcările grave ale normelor de securitate la incendiu, precum depășirea numărului maxim de utilizatori, neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor sau de detectare, semnalizare și avertizare a unui astfel de eveniment sau pentru lipsa sistemelor de desfumare și a instalațiilor de iluminat de securitate pentru evacuare s-a dispus măsura complementară de oprire a funcționării la cinci unități de comerț și alimentație publică.

Această măsură de siguranță a fost instituită pentru o perioadă de 60 de zile în cazul unui operator economic autorizat, care a depășit cu mai mult de 10% numărul de utilizatori sau până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, în celelalte patru cazuri. Reiterăm, faptul că funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu reprezintă o încălcare a legii, iar răspunderea revine exclusiv deținătorilor respectivelor construcții.

Important de menționat este că acțiunile de prevenire nu vizează doar aplicarea sancțiunilor, ci au ca scop asigurarea respectării permanente a regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, iar prin responsabilizarea tuturor factorilor implicați crește gradul de siguranță a cetățenilor, în orice situație de urgență.

Reamintim faptul că, începând cu data de 01 ianuarie 2024, procesul de avizare/autorizare a fost optimizat, iar ISU Giurgiu primește și în format electronic documentațiile și răspunde solicitanților, inclusiv în acest format.

În perioada următoare, în contextul apropierii Sărbătorilor Pascale, o atenție deosebită va fi acordată obiectivelor de cult și construcțiilor destinate cazării persoanelor în incinta mănăstirilor. De asemenea, inspectorii de prevenire vor avea în vedere unitățile de comerț, învățământ, stațiile de distribuție a carburanților și skidurile GPL.

În completarea acțiunilor de control, pentru asigurarea climatului de securitate al cetățenilor, inspectorii vor intensifica și acțiunile de informare preventivă. Pe timpul acestora, vor disemina informații referitoare la pericolele la care se poate expune personalul de la locul de muncă, principalele măsuri ce trebuie adoptate pentru evitarea posibilelor situații de urgență, dar și recomandări ce vizează comportamentul în astfel de cazuri.

În primele trei luni ale anului au fost desfășurate 131 de astfel de activități, atât în municipiu, cât și în județ, fiind promovate constant mesajele campaniilor “RISC”, “Nu tremur la cutremur”, “Ai grijă la cea mai mare grijă – siguranța copilului tău”, “Stop incendiilor de vegetație uscată” și “Împreună pentru siguranță”.

Principalele direcții de acțiune şi obiective pentru trimestrul II/2024

– asigurarea capacității de răspuns pentru gestionarea situațiilor de urgență;

– dezvoltarea mecanismelor de cooperare intra/interinstituționale și creșterea gradului de interoperabilitate cu celelalte structuri /componente ale Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență de la nivel județean;

– acoperirea nevoilor de personal și continuarea activităților de pregătire profesională, pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor.

Compartimentul Informare și Relații Publice

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER