16 iulie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

SE VÂND APARTAMENTELE ANL! CÂT COSTĂ?

Primăria Giurgiu face publice condițiile în care se vând apartamentele ANL și modalitatea de calcul a prețurilor:

”Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, vânzarea locuinţelor pentru tineri se face conform prevederilor Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor bugetare de stat.

Valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de către autorităţile administraţiei publice locale în a cărei administrare se află imobilele respective şi reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat multiplicată cu suprafaţa construită efectiv, inclusiv cotele indivize diminuate cu amortizarea calculată la data punerii în funcţiune a locuinţei, până la data vânzării acesteia.

Pentru anul 2017, valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antepriză încheiate în condiţiile legii în cursul anului 2016 de Agenţia Naţională a Locuinţei cu anteprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul 2016 în cadrul Programului de Construcţii Locuinţe pentru Tineri şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinţe.

Conform Ordinului nr. 3776/2017, valoarea de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2017, calculată conform art. 1, este de 1600,20 lei mp inclusiv TVA.

Valoarea de înlocuire pe metru pătrat se stabileşte anual în conformitate cu Legea nr. 152/1998 privind înfinţarea ANL republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de art. 19  alin. (5) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001.

Pentru achiziţionarea locuinţelor cu plata în rate lunare din Legea nr. 152/1998, prevăzută la art. 10 alin. (2) litera a, cuprinde o dobândă care acopră dobânda de referinţă a BNR, la care se adaugă 2 puncte procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la valoarea rămasă de achitat.( 1,75%+2%=3,75%)

În cazul achiziţionării locuinţelor cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, prevăzută în teza a doua a art. 4 alin. (1), plata avansului de minim 15%, precum şi a comisionului de 1% prevăzut la alin. (7) se face la data încheierii Contractului de vânzare în formă autentificată iar ratele lunare egale se pot achita astfel:

 1. în maxim 15 ani, pentru cazul în care la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu brut pe economie cu cel puţin 80%, dar nu mai mult de 100%;
 2. în maxim 20 de ani, pentru cazul în care la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului de contract de închiriere a locuinţei depăşeşte  salariul mediu brut pe economie cu cel puţin 50%, dar nu mai mult de 80%;
 3. în maxim 25 de ani, pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului de contract de închiriere a locuinţei, nu depăşeşte cu 50% salariul mediu brut pe economie.

 

Contractul de Vânzare-Cumpărare cu plata în rate lunare egale, inclusive dobânda aferentă, prevăzută la art. 10 alin. (2) litera a) din Legea 152/1998 privind înfiinţarea ANL republicată, prevede:

 1. transferul de proprietate asupra locuinţei se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege;
 2. până la achitarea valorii de vânzare, locuinţele rămân în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, până la data transferului de proprietate şi schimbarea rolului fiscal pe numele acestora.

Documentele necesare pentru cumpărarea locuinţelor ANL sunt:

 • copii acte de identitate ale membrilor de familie;
 • certificate fiscal de la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Giurgiu, că nu deţine o altă locuinţă în proprietate, inclusiv casă de vacanţă, pentru toţi membrii de familie;
 • adeverinţă de la asociaţie privind cheltuielile de întreţinere achitate la zi;
 • adeverinţe cu venitul brut pe membru de familie;
 • documente cu alte venituri ale membrilor de familie;
 • declaraţie autentificată la notar că la data încheierii contractului nu deţine un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER