26 mai 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

START OFICIAL AL UNUI NOU PROIECT TRANSFRONTALIER GIURGIU-RUSE

Primăriile Giurgiu şi Ruse derulează în parteneriat proiectul transfrontalier “Dezvoltarea fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul Pan-European de transport nr. 7”, cod proiect 15.1.1.041, cod e-MS ROBG-130. Proiectul este finanţat prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritară 1 – O regiune bine conectată, Obiectiv Specific 1.2 – Creşterea siguranţei transportului naval pe căile de transport fluvial şi maritim. Perioada de implementare este de 30 luni (2017-2019)

Bugetul total eligibil al proiectului este de 7.349.963,06 Euro.

Bugetul proiectului alocat pentru municipiul Giurgiu are valoarea de 3.005.073,37 Euro, din care 2.744.533,37 Euro reprezintă cheltuielile eligibile ale proiectului.

Bugetul pentru municipiul Giurgiu va fi suportat astfel:

2.332.853,36 Euro (85 %) – finanţare prin Fondul European de Dezvoltare Regională

–    356.789,34 Euro (13 %) – finanţare de la Bugetul de Stat

–   315.430,67 Euro  –contribuţia proprie a Primăriei Municipiului Giurgiu, din care 54.890,67 Euro reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, iar 260.540,00 Euro reprezintă cheltuieli neeligibile ale proiectului.

 

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea siguranţei transportului pe căile navigabile din regiunea transfrontalieră.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Îmbunătăţirea căilor navigabile interioare dintre Ruse şi Giurgiu;
 • Stabilirea condiţiilor pentru o regiune bine conectată cu Uniunea Europeană şi Asia.

Activităţi propuse ale proiectului:

– Pregătire proiect (elaborare documentaţie tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate)

– Managementul proiectului şi pregătirea procedurilor de achiziţii publice

– Realizarea procedurilor şi achiziţia de echipamente

– Realizarea procedurilor şi achiziţia documentaţiei tehnico-economice (faza Proiect Tehnic şi asistenţă tehnică din partea proiectantului) şi achiziţia execuţiei de lucrări

– Elaborare documentaţie tehnico-economică (faza Proiect Tehnic) şi implementarea execuţiei de lucrări

– Elaborare Strategie comună de planificare în zona transfrontalieră

– Implementarea supervizării de lucrări

– Activităţi de informare si publicitate

– Raportarea finală şi auditul proiectului

Rezultate aşteptate:

 • 8 km de infrastructură navală comună între Ruse şi Giurgiu îmbunătăţită;
 • Siguranţă crescută a transportului pe căile navigabile pe Dunărea de Jos;
 • O mai bună conectivitate în regiunea transfrontalieră;
 • Un parteneriat durabil.

 

Cele două municipalităţi şi-au propus ca prin proiect să realizeze:

 • Primăria Ruse – reabilitarea cheiurilor aferente terminalului central de pasageri din Ruse şi îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie ale celor 3 dane;
 • Primăria Giurgiu – amenajarea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe în apropierea legăturii sale naturale cu fluviul Dunărea.

 

Lucrările de construcţie din municipiul Giurgiu (obiectiv de investiţii “Amenajarea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe în scopul îmbunătățirii conectivității în Euroregiunea Ruse-Giurgiu”) se vor realiza pe malul Canalului Sfântul Gheorghe, pe Aleea Plantelor, vis-a-vis de sediul Administraţiei Domeniului Public şi Privat Giurgiu şi vor conţine următoarele obiecte:

 • Cheu
 • Platformă portuară
 • Rampă de ridicare ambarcaţiuni
 • Clădire administrativă şi împrejmuire
 • Zonă reparaţii nave
 • Platformă de andocare
 • Apuntamente
 • Drumuri, parcări şi spaţii verzi
 • Amenajare peisagistică

 

Este anunţul fpcut de Primăria Giurgiu, după ce, marţi, primarul Nicolae Barbu a lansat, oficial, alături de partenerii bulgari, la Ruse, acest proiect.

 

 

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER